Facebook xtikir yan

|

Xseqer iwonojel ninwajo’ ninb’ij chiwe chi wakamin Wachwuj (Facebook) xtikir yan. Yixtikir nikusaj wawe. Tib’ana’ jun nimalaj utzil, titaqa’ ronojel ri ina’oj pa contact@wuqukawoq.org (achiel wi nitz’et jun sachoj).